Адгезивный протокол в стоматологии: Спиртовый адгезивный протокол в стоматологии

Адгезивний протокол під час реставрації зуба. Статті компанії «Dental Group»

Адгезивний протокол є рекомендаціями по застосуванню адгезивних систем в стоматологічному лікуванні, які розроблені на базі наукових медичних досліджень.

Будь-який адгезивний протокол складається з 3 етапів:

 • кислотне травлення поверхні зуба;
 • внесення праймера, як гідрофільного компонента;
 • використання бонда, як гідрофобної складової.

Праймер зволожує поверхню дентину, видаляє надлишки вологи з колагенових канальців, чим забезпечує найкраще проникнення бонда. Та покращує хімічний міжмолекулярний зв’язок між композитом та поверхнею зуба.

Вибір адгезивної системи залежить від декількох факторів:

 • вітальність зуба;
 • область застосування: поверхня живого зуба, дентин, емаль, корінь, кореневий канал. Або ж коронка: метал тощо.

Дотримання усіх правил підготовки зуба до реставрації: ізоляція робочого поля кофердамом, адгезивний протокол, вибір композитного матеріалу, забезпечують належний рівень реставрації.

Покоління адгезивних систем

В сучасній стоматології активно використовуються адгезивні системи 4, 5, 6, 7 та 8 поколінь. Сам реставраційний матеріал не може міцно з’єднатись с поверхнею зуба. Міцне зчеплення відбувається завдяки адгезивним системам.

Вони застосовуються до таких матеріалів:

 • композити;
 • компомери;
 • деякі склоіономерні цементи;
 • кераміка;
 • фіксація брекетів;
 • вініри;
 • запечатування фісур.

Стоматолог вибирає адгезивну систему в залежності від кожного конкретного випадку. Це можуть бути універсальні системи, або ж тільки для емалі чи дентину. Тому адгезивний протокол, тобто алгоритм дій, буде відрізнятись.

Що таке адгезивний протокол, та як підібрати системи для різних клінічних випадків? Для простих ситуацій з невисокими естетичними вимогами, маленьким розміром пломб, можна використовувати однокомпонентну систему.

Адгезивний протокол під час реставрації жувальних зубів, з високим навантаженням, має складатись з поетапного нанесення всіх компонентів системи.

Протоколи використання адгезивів

Деградаційний вплив на гібридний шар дентину мають протеолітичні ферменти — матриксні металопротеїнази дентину. Різні протоколи адгезивної фіксації композиту використовуються для нейтралізації ММП. Донедавна застосовувались протоколи, де каріозну порожнину обробляють етиловим 95% спиртом, або ж 2% хлоргексидином. В сучасних адгезивних системах достатньо дотримуватись інструкції з використання, та не порушувати часу та правил нанесення, витримування, змиття праймеру. Важливо не допускати помилок, та не порушувати етапів протоколу.

Чого варто уникати:

 • поганої ізоляції робочого поля;
 • неповної або ж надмірного протравлення;
 • пересушування тканин зуба;
 • недостатньої експозиції аплікації матеріалу;
 • недостатньої полімеризації.

При порушенні адгезивного протоколу у пацієнтів може виникнути підвищена чутливість зубів після лікування. При таких ризиках варто використовувати адгезивні системи, що мають в складі дентиний герметик. Такий вид праймеру закриває дентинні трубочки, та фіксує змазаний шар.

Протоколы реставрационной стоматологии с целью достижения биомиметики

 

На протяжении последних 15 лет подход к выполнению реставраций неуклонно изменялся и совершенствовался, переходя от механических принципов соединения до адгезивных. За данное время вышло много научных публикаций, модифицированных версий материалов, а главное – тренд адгезии приобрел свою распространенность по всему миру. Благодаря этому сформировалась новая ветвь стоматологической практики, называемая биомиметической стоматологией.

 

По сути, цель данного направления на практике состоит в том, чтобы максимально точно сымитировать натуральный вид композитной реставрации, полностью повторяя морфологию естественного зуба. Логично, что при таком подходе максимально сохранить собственные ткани зуба является первостепенным заданием, поскольку в таких условиях восстановленные зубы лучше справляются с приложенным функциональным напряжением. Кроме того, биомиметическая реставрация помогает избежать образования трещин в структуре дентина и микрозазоров между пломбой и зубом, которые возникают в результате деформации и концентрации напряжений на конкретных участках и поверхностях интерфейса. Не следует также забывать, что зуб с живой пульпой является наиболее резистентным к разрушению и переломам. Действующие на сегодня биомиметические протоколы основаны на достижениях «тихой революции» адгезивов в 80-х и 90-х.

 

Японские исследователи смогли идентифицировать два разных слоя кариозного дентина, которые, в свою очередь, обеспечивают реализацию двух разных механизмов адгезивной связи. Исследователи смогли спрогнозировать факт возникновения сцепления с дентином, используя для этого новую технологию обнаружения дна кариозного дефекта. Попросту говоря, ученым удалось обнаружить границу полного удаления кариес-пораженного слоя дентина, таким образом, обеспечивая максимальное уплотнение композита с дентином в сформированной полости.

Суть адгезии в то время состояла в том, чтобы с помощью полимеризируемых мономеров, которые одновременно являются как гидрофильными, так и гидрофобными, обеспечить связь с дентином, свободным от слоя денатурированных коллагеновых волокон. Исходя из полученных результатов, команда Такао Фузаима из Токийского медицинского и стоматологического университета начала поиски адгезива для реставраций, который бы обеспечивал максимальную долговечность восстановления. В течение последующих двух десятилетий продолжался процесс совершенствования различных материалов и методов, позволяющий обеспечить реставрацию даже самых обширных дефектов твердых тканей зубов в дистальных и фронтальных участках челюсти. В 2002 году мир увидела знаковая книга, в которой были объяснены все ключевые аспекты биомиметической стоматологии, в том числе и новая информация относительно свойств витальных зубов, особенностей их функционирования, принципах препарирования и немедленного уплотнения дентина. В том же году была опубликована методика, позволяющая снизить эффект напряжения при полимеризационной усадке, что позволило еще больше расширить спектр применения прямых композитных реставраций.

В этой статье описаны основные парадигмы биомиметики и протоколы лечения, предусматривающие их реализацию. Вышеописанные аспекты уже неоднократно были описаны в предварительных публикациях и нашли свое отображение в практической роботе врачей-стоматологов по всему миру.

Парадигмы биомиметики

Биомиметическая реставрационная стоматология основана на четырех основных парадигмах:

1. Максимальная прочность связи. Снижение показателей полимеризационной усадки в области гибридного слоя позволяет увеличить прочность связи на 300-400%. Сегодня параметры прочности связи композита с дентином достигают около 30-60 МПа, что аналогично показателям связи дентина и эмали на границе интерфейса их соединения. Таким образом, отреставрированные зубы функционируют как полностью витальные под действием постоянно прилагаемого функционального напряжения.

2. Долгосрочное маргинальное уплотнение. Сильная и надежная связь с дентином позволяет достичь долгосрочного уплотнения в области края реставрации, тем самым обеспечивая ее функциональность и прогнозированность восстановления.

3. Повышенная жизнеспособность пульпы. Плотная связь с тканями зуба обеспечивает профилактику рецидива кариозного поражения, развития переломов зуба и некроза пульпы. Необходимо помнить, что витальный зуб является в три раза более устойчивым к переломам, чем девитализированный.

4. Снижение остаточного напряжения. Остаточное напряжение приводит к деформации бугров, дебондингу и формированию сломом и зазоров в области соединения реставрации и зуба. Это уже не говоря о повышенном риске развития чувствительности и рецидива кариеса. Уменьшение остаточного напряжения при сохранении максимально возможной прочности связи является конечной целью любой биомиметической техники реставрации.

Биомиметические протоколы

Биомиметические протоколы реставрации можно разделить на две группы: протоколы минимизации стресса и максимизации силы связи.

Протоколы сокращения напряжений

Первая группа протоколов состоит из 10 подходов, способствующих уменьшению стресса в области сформированного гибридного слоя как в процессе его формирования, так и на протяжении дальнейшего функционирования.

1. Использование прямых и частично-прямых реставраций для восстановления дефектов эмали в области окклюзионной поверхности и междуапроксимальных участках. Непрямой метод изготовления реставраций помогает уменьшить объем усадки используемого композитного материала.

2. Уменьшение со временем. Данный протокол предполагает минимизацию полимеризационной усадки в области гибридного слоя не сразу, а на протяжении 5-30 минут, обеспечивая при этом толщину порций композита не более 2 мм. При таком подходе удается предупредить структурное соединение низлежащего дентина с эмалью и поверхностным дентином до момента «созревания» гибридного слоя до надлежащих параметров прочности. Таким образом, врач нейтрализует так называемый эффект «иерархичности бондинга», согласно которому усадка композита направлена к стенке полости, которые являются наиболее минерализованными и сухими, и наоборот — уходит от стенок, которые содержат больше органических веществ и являются более влажными.

3. Восстановление дентина посредством горизонтальных слоев композита толщиной до 1 мм. Таким образом, также удается достичь эффекта «ухода композита» от глубоких слоев дентина. Подобный алгоритм решает проблему сложных полостей с высоким показателем С-фактора, который удается попросту минимизировать. Данный протокол является базовым для минимизации напряжения в области дентинного соединения.

4. При больших объемах реставрации на дно пульповой камеры или параллельно осевым стенкам нужно фиксировать стекловолоконные штифты, которые помогают распределить стресс, припадающий на область гибридного слоя. Таким образом, удается сохранить прочность связи на дне реставрации и минимизировать количество возникающих напряжений в данной области.

5. Использование методов медленного старта или пульсирующей активации процесса полимеризации.

6. Использование дентинзамещающих композитов с уровнем усадки менее 3% и показателем модуля упругости в диапазоне 12-20 ГПа.

7. При восстановлении области пульповых камер в девитальных зубах следует использовать композиты с двойным механизмом полимеризации и активным химическим режимом отверждения на протяжении первых пяти минут. Параметр объема реставрации для химического композита не является настолько критическим, поскольку инициация процесса полимеризации начинается очень медленно (на протяжении от 4 до 5 минут). Данного времени вполне достаточно для полного созревания гибридного слоя.

8. Следует полностью удалять трещины дентина в пределах 2 мм вокруг дентиноэмалевого соединения. Данная область также называется «зоной периферийного уплотнения». Удалите все трещины дентина внутри зоны периферического уплотнения на глубину 5 мм от окклюзионной поверхности и до глубины 3 мм между проксимальными стенками. В случае наличие таковых при функциональном микродвижении реставраций возникает их разрастание и распространение, при этом большие трещины распространяются с меньшей силой, нежели небольшие. Исходя из этого, желательно удалить все дефекты дентина, не спровоцировав при этом обнажения пульпы.

9. Старайтесь не уменьшать толщину бугров более чем до 2 мм после удаления зон кариозного поражения и трещин дентина. Это поможет изменить характер сил в гибридном слое от преимущественно растягивающих до преимущественно сжимающих, что, в свою очередь, снижает усадку материала.

10. Переводите действующие окклюзионые силы в вертикальном направлении, чтобы уменьшить напряжение на растяжение, а также минимизировать его параметры в пришеечном отделе. Подобного эффекта можно добиться, восстановив передний вид защиты реставрации, обеспечивая нанесение композита на лингвальную поверхность жевательных зубов верхней челюсти и/или вестибулярную поверхность зубов нижних моляров.

Протоколы максимизации уровня бондинговой связи

Вторая группа включает в себя восемь протоколов максимизации бондинговой связи, среди которых следующие:

1. Обеспечение чистоты зоны маргинальной адаптации от кариозных поражений на расстоянии 2-3 мм по окружности вокруг края будущей реставрации. Внутри зоны периферийного уплотнения очистка кариеса должна быть обеспечена на глубину 5 мм от полостно-окклюзионной поверхности и на 3 мм от проксимальных стенок.

2. Воздухо-абразивная обработка поверхности. Обеспечьте воздухо-абразивную обработку композита, которая поможет увеличить параметры силы и прочности. Таким образом также удаться минимизировать риск клинических неудач и увеличить силу сцепления, если реставрация выполняется посредством нанесения порции нового композита на старый.

3. Сформируйте скос эмали через ход эмалевых призм, что также позволяет увеличить силу сцепления.

4. Деактивируйте матричные металпротеиназы. Это позволяет предотвратить уменьшение силы связи на 25-30% в процессе функционирования реставрации. Дезактивация протеаз может быть достигнута посредством использования 30-секундной обработки 2% раствором хлоргексидина (например, Consepsis, Ultradent), хлоридом бензалкония (например, Micro-Prime B, Danville или Etch 37, Bisco) или системой связывания дентина с мономером MDPB (например, SE Protect, Kuraray).

5. Используйте эталонные системы бондинга, которые позволяют добиться прочности связи до 20-25 МПа с дентином, и 40-60 МПа с эмалью. Имеющиеся данные свидетельствуют о том, что трехэтапные системы бондинга с тотальным протравливанием дентина и двухэтапные системы с функцией самопротравливания обеспечивают наилучшую клиническую эффективность.

6. Используйте протокол немедленного уплотнения дентина. Обработка дентина в процессе препарирования или же перед получением оттиска помогает увеличить силу связи до 400% по сравнению с традиционным подходом с адгезивной обработкой только во время процедуры фиксации (цементации) реставрации. Это имеет фундаментальное значение для достижения максимальной прочности связи.

7. Композитное покрытие для немедленного уплотнения дентина. Данного эффекта можно добиться посредством использования текучего композита или материала с низким показателем вязкости, имеющим модуль упругости около 12 ГПа (аналогичен таковому в глубоких слоях дентина). Такой подход помогает обеспечить полную полимеризацию бонда на дентине даже в условиях трансдукции пульповой жидкости и формирования шара, ингибированного воздухом, поскольку слой бонда оказывается слишком тонким. После полимеризации верхнего слоя композита действие воздуха на бонд попросту прекращается. Также слой текучего композита обеспечивает безопасность пломбы: даже если реставрация дезинтегрируется в области соединения со слоем текучего композита, последний все равно обеспечит целостность низлежащего слоя адгезива. Некоторые адгезивные системы формируют более толстый слой и являются сильно наполненными (около 80 микрон), таким образом, они сами могут обеспечивать целостность бондингового слоя без использования текучего композита. Представителями таких являются OptiBond FL (Kerr), All Bond 3 (Bisco) и PQ1 (Ultradent).

8. Поднятие глубокого уровня края реставрации. Иногда край полости находится ниже зоны мягких тканей десен, и чтобы обеспечить прочную связь реставрации, необходимо поднять уровень полости до такового, который может быть проконтролирован визуально. Таким образом, достигается эффект «биобазы» (термин, используемый Академией биомиметической стоматологии для определения снижения стресса при выполнении непрямых или частично-прямых реставраций) – поднятие дна обрабатываемой поверхности вместе с немедленным уплотнением дентинной структуры.

Клинический случай

В данном клиническом случае представлен протокол восстановления зубов, пораженных глубоким кариесом с компрометирующим состоянием твердых тканей (фото 1 — 10). При традиционном подходе лечения с изготовлением коронок пришлось бы пожертвовать значительным количеством тканей, но биомиметический подход позволяет восстановить структуру зуба, сохранив при этом резидуальные ткани и витальность пульпы. Комбинируя протоколы минимизации напряжения и максимизации связи, биомиметические реставрации позволяют соединить все составляющие зуба воедино, достигнув при этом прочности на растяжение / когезионного сцепления в диапазоне от 30 до 50 МПа.

Фото 1. Исходная рентгенограмма: глубокий кариес вблизи костного гребня.

Фото 2. Обеспечение доступа и гемостаза.

Фото 3. Удаление кариозного поражения и уплотнение области вмешательства.

Фото 4. Фиксация матрицы для поднятия дна полости.

Фото 5. Немедленное уплотнение дентина.

Фото 6. Вид сформированной биобазы.

Фото 7. Рентгенограмма после поднятия дна полости и достижения маргинального уплотнения. Для изготовления непрямой реставрации были получены оттиски.

Фото 8. Кондиционирование зуба посредством воздушной абразии и кислотного травления. Применение непрямой реставрации помогает уменьшить показатели напряжения и укрепить связь с дентином.

Фото 9. Фиксация накладки. Мезиальный кариес был пролечен отдельно.

Фото 10. Рентгенограмма после лечения.

Пожизненная долговечность

Две представленные полупрямые реставрации в области 3 и 4 зубов прослужили уже более 15 лет (фото 11).

Фото 11. Вид реставраций через 15 лет.

Onlay-реставрации на премоляре и inlay/onlay на моляре были сформированы с использованием протокола, описанного в данной статье, за исключением таковых, предусматривающих использование стекловолоконного штифта и поднятие края глубокой полости. В области моляра наблюдается небольшое углубление, но следов микроподтекания реставрации не обнаружено. Реставрации были изготовлены из материала Z-100 (3M, St Paul, MN). На фото 12 изображена реставрация, изготовленная с использованием стекловолоконного штифта для уменьшения уровня напряжения.

Фото 12. Вид реставрации, укреплённой стекловолоконным штифтом, через 10 лет функционирования.

Трещины в дентине были устранены, а в структуре эмали — стабилизированы, таким образом, удалось добиться максимального эффективного функционирования зуба. Окклюзионная поверхность была восстановлена посредством Majesty Posterior (Kuraray, Okayama, Japan). Оnlay- и inlay-реставрациям, изображенным на фото 13, исполнилось 17 лет и выполнены они из материала Empress.

Фото 13. Вид реставраций Empress через 17 лет функционирования. Реставрации были зафиксированы к биобазе, сформированной из дентинного уплотнения, композитного покрытия и дентин-замещающего композита.

Адгезивно они связаны с биобазой, состоящей из немедленного уплотнения дентина, композитного покрытия и дентин-замещающего композита (AP-X, Kuraray) с модулем упругости, подобным дентину (16,7 ГПа). Модуль упругости керамической эмали (Empress, Ivoclar) составляет около 80 ГПа. Этот параметр немного превышает таковой у естественной эмали (около 60 ГПа). Композиты с модулем упругости в 20 ГПа, такие как Z-100 и Majesty Postерior также могут функционировать в качестве биомиметического материала в течение 10-20 лет.

Выводы

При выполнении биомиметического восстановления крайне важно придерживаться соответствующих протоколов биомиметических реставраций. Увеличение области вмешательства в 5-8 раз является рекомендованным для достижения необходимых результатов лечения. Помимо протоколов минимизации напряжения и максимизации силы сцепления, существуют и другие принципы, связанные с выполнением биомиметических реставраций. Квалифицированный врач должен понимать все аспекты минимально инвазивного вмешательства, анализа структурных составляющих зуба и динамики процесса полимеризации. Целью использования биомиметических протоколов реставрации состоит в том, чтобы увеличить долговечность реставраций и сократить количество необходимых повторных вмешательств. Кроме того, максимальное сохранение резидуальной структуры зуба предотвращает возможные пародонтальные осложнения и необоротное повреждение пульпы. Применение биомиметических протоколов лечения является крайне выгодным как для пациентов, так и для врачей в ходе каждодневного клинического приема.

Источник: stomatologclub.ru

Склеивание зубов: Техника имеет значение | Dental Economics

Во многих отношениях я типичный дантист. Я тренируюсь четыре дня в неделю. Я принимаю пациентов полный рабочий день. Решаю кадровые и страховые вопросы. Я стремлюсь к идеальной стоматологии. Мне нравится моя работа, и я люблю свою профессию. Однако я необычен тем, что сегодня у меня была возможность протестировать более 20 адгезивов, представленных на стоматологическом рынке.

Оценка связующих веществ

Возможность подсчитать фактическую прочность различных клеев открывает глаза.

Я рассказываю дантистам по всей стране о своих открытиях. Во время этих сессий участники выполняют практические упражнения, и я вижу результаты, которые эти стоматологи получают с помощью различных связующих веществ. Когда дело доходит до техники, существует столько же различных вариаций, сколько и результатов (и некоторые, безусловно, более желательны, чем другие).

Невозможно обсуждать технику, не понимая, что не все клеи работают одинаково. Прочность различных клеев, представленных на рынке, сильно различается. Peak Universal Bond (Ultradent) обладает самой высокой силой сцепления из всех испытанных мной клеев. Это справедливо как для дентина, так и для эмали. На рынке есть несколько других клеев, близких по силе, но многие из них не дотягивают.


Дополнительное чтение: Сочетание стеклоиономера, IDS и CEREC для интеллектуальных гибридных реставраций


Я всегда рекомендую стоматологам выходить в Интернет и находить в мегапаскалях (МПа) ожидаемую прочность сцепления как с дентином, так и с эмалью. Затем сравните эти цифры с пиковым значением Universal Bond, которое в среднем составляет 67 МПа для дентина и 52 МПа для эмали.

В настоящее время в профессии широко распространено мнение «достаточно хорошо», когда речь идет о прочности связи. В рекламе многих клеев заявлена ​​«высокая прочность сцепления», но я уверяю вас, что не все они «высокие», а многие и вовсе низкие. Если прочность сцепления с дентином не превышает 50 МПа, изменение может подойти вам.

Мое объяснение техники будет специфичным для Пиковой универсальной связи. Каждый клей на рынке будет иметь немного разные инструкции, и все же сходство может быть впечатляющим, потому что почти все они основаны на этаноле.

Мокрое соединение

Для начала мы должны понять, что такое «мокрое соединение». Нам нужна структура зуба, полностью насыщенная водой, но не имеющая стоячей воды на поверхности. Представьте, что вы идете по берегу. Накатывает волна, полностью покрывая песок. По мере того, как волна уходит, песок в конечном итоге не имеет стоячей воды на поверхности, но остается полностью насыщенным. Это идеальный вариант — сделайте этот шаг неправильно, и сила вашей связи будет ниже номинала.

Техники протравливания зубов

Тотальное протравливание, самопротравливание или селективное протравливание, а также когда и почему каждый из них заслуживает отдельной статьи. Total-etch for Peak Universal Bond – это 35% фосфорная кислота на дентине и срез эмали в течение 15 секунд. Полная промывка воздухом/водой, а затем обратно до полного насыщения без стоячей воды – идеальный вариант.

Для самопротравливания требуется нанесение Peak SE на 20 секунд. Пока самопротравка находится на препарировании, необходимо встряхнуть ЧЭ. Это позволяет химическому составу перемещаться и постоянно подавать свежие химикаты на обрабатываемую поверхность. После такой обработки нет необходимости смывать водой, но необходимо полностью удалить стоячий СЭ из препарата, сохранив при этом полное насыщение.

Селективное травление — это метод тотального травления, выполняемый на эмали с полным полосканием, за которым следует вышеупомянутая обработка SE.

Техника нанесения бонда

После завершения травления начинается нанесение клея (рис. 1–6). Крайне важно, чтобы вся подготовка была покрыта клеем на все 10 секунд времени нанесения. Также очень важно очищать дентин с сильным нажимом, вдавливая адгезив в субстрат дентина. Нанесение клея на эмаль идеально. Это может быть сложно внутри полости рта, но мы должны по-разному относиться к этим зубным субстратам, если хотим максимизировать силу сцепления.

Будьте точны в отношении времени травления и нанесения клея. Если вы сократите время, вы снизите прочность связи!

Клей должен быть разбавлен воздухом без примесей. Выделенная авиакомпания была бы выгодна; тем не менее, простое пропускание воздуха через шприц для воздуха/воды с одновременным ударом наконечника воздух/вода о нагрудник пациента существенно повлияет на удаление воды из наконечника шприца. Этот шаг прост, но большинство практиков не учитывают его.

После того, как наконечник шприца для подачи воздуха/воды начнет выдувать свободный от воды воздух на нагрудник пациента, можно приступать к разбавлению. Мы пытаемся создать слой клея толщиной 12 микрон (представьте себе растянутую пластиковую пищевую пленку), распределенный по всей поверхности, без ряби или волн. Для этого начните продувать воздух еще до того, как приблизитесь к заготовке. Используйте примерно половинное давление. Подход с наконечником, направленным прямо в центр препарирования — без размахивания. Когда кончик шприца окажется примерно на дюйм от препарата, через лупы вы увидите, как истончается клей. Клей должен иметь идеальную толщину 12 микрон. Помощник держит большой объем аспиратора рядом с препаром, пока вы разбавляете его, это поможет избежать попадания нежелательного клея повсюду. Когда вы увидите, что клей больше не двигается, вы отлично его разбавили.

Теперь нам нужно время, чтобы этанол испарился. Если мы разбавим, но не позволим испаряться, сила наших связей уменьшится. Чтобы выполнить критический этап сушки, просто продолжайте дуть воздухом. Затем отодвиньте кончик шприца примерно на четыре дюйма от препарирования и продолжайте продувать препаровку воздухом.

Вся процедура разбавления и сушки должна занимать 10 секунд. Слишком многие из нас худеют, но не сохнут. Слишком многие из нас размахивают кончиком шприца взад-вперед, как феном. Этот плохой метод приводит к образованию волн в клее, и эти волны приводят к снижению прочности соединения.

После завершения этапов разбавления и сушки можно приступать к светоотверждению. Используйте 10-секундное время полимеризации непосредственно над препаратом.

Нанесите слой текучего композита толщиной от половины до одного миллиметра, чтобы свести к минимуму пустоты между адгезивом и композитом. Непосредственное размещение композитной пасты приведет к образованию пустот и значительному снижению прочности сцепления. Не пропускай этот шаг.

Крайне важно, чтобы текучий композит полностью затвердел после нанесения этого тонкого слоя. На этом этапе клиницист может разместить композитный материал и быть уверенным в достижении максимально возможной силы сцепления.

«Достаточно хорошо» недостаточно хорошо

Достижение высокой прочности соединения чрезвычайно чувствительно к технике. Неаккуратное нанесение приведет к очень плохой прочности сцепления.

Когда дело доходит до прочности связи, отношение «достаточно хорошо» настораживает. Мы видим, как композиты терпят неудачу, и редко приписываем эту неудачу клею, который мы используем, или используемой нами технике. Это гигантская ошибка. Не имеет значения, насколько красива ваша реставрация, если она опирается на низкоэффективный продукт и/или плохое размещение клея.

Возможность наблюдать буквально за сотнями стоматологов, накладывающих клей, многому меня научила. Мы все думаем, что держим эту технику под контролем, но это не так. Я бы посоветовал вам очень внимательно посмотреть на клей, который вы используете, и помнить о своей технике.

Если вы хотите получить самое лучшее для своих пациентов, освоение этой техники склеивания и использование самых эффективных адгезивов на рынке будет стоить затраченных усилий.

Примечание редактора: Эта статья впервые появилась в печатном выпуске 9 февраля 2022 г.0069 Стоматологическая экономика .

Оптимизируйте протокол фиксации с помощью настоящей системы «все в одном»

Усовершенствованные адгезивные системы. В чем разница между системами протравливания и промывания и самопротравливания и каковы основные преимущества двух методов нанесения? Мы подробно рассматриваем эту тему и предлагаем советы, как упростить протокол лечения с помощью Adhese Universal.

В эстетической стоматологии к одной цели ведут разные пути. Точно так же универсальная адгезивная система может значительно упростить клинический процесс многих различных прямых или непрямых восстановительных процедур.

Механизм фиксации: Адгезивная связь создается путем растворения компонентов кальция и фосфата в структуре зуба и последующей пропитки пористой поверхности зуба композитной смолой с низкой вязкостью (адгезив). №

Для обеспечения прочной связи между композитом и зубом их поверхности должны быть максимально приближены друг к другу. Адгезивные системы (связующие вещества) создают идеальные условия. Современные клеевые системы делятся на следующие категории:

 • 3-этапное протравливание и промывка
 • 2-этапное протравливание и промывка
 • самопротравливающий

Каждый из упомянутых методов имеет определенные преимущества.

Основа прочной адгезивной связи: обработка поверхности зуба

При традиционной технике протравливания на поверхности зуба протравливается микроретенционный рисунок: другими словами, смазанный слой зуба удаляется фосфорной кислотой структура зуба поверхностно деминерализована. В этом процессе самые верхние компоненты зубной эмали растворяются и смываются. Неорганические компоненты дентина удаляются по тому же принципу. Однако в этом случае остается сеть органических коллагеновых фибрилл. Следовательно, кондиционирование дентина сложнее, чем эмали. Кроме того, протравливание фосфорной кислотой обнажает дентинные канальцы, которые подвержены послеоперационной чувствительности.

Проблема: поверхность зуба (особенно дентин) гидрофильна, тогда как композит обычно гидрофобен. Эффективная адгезивная система должна обеспечивать сцепление с обоими типами поверхностей.

Разница между системами протравливания и промывки и самопротравливающими системами

В системах протравливания и промывки полость должна быть кондиционирована фосфорной кислотой. Затем на подготовленную поверхность зуба наносится адгезивная система. Напротив, самопротравливающие адгезивные системы не требуют отдельного протравливания. Структура зуба обусловлена ​​функциональными мономерами, входящими в состав адгезивной системы. Эмаль может быть дополнительно протравлена ​​или обработана для улучшения качества связи (селективное травление эмали).

Адгезивы для протравливания и ополаскивания, которые часто называют золотым стандартом, обеспечивают наилучшее сцепление с эмалью, особенно на неподготовленной эмали, в то время как самопротравливающие адгезивы проще в использовании и сводят к минимуму риск послеоперационной чувствительности .

Системы самопротравливания и их отличия

Системы самопротравливания делятся на несколько подкатегорий; здесь все становится немного сложнее. В зависимости от необходимости использования отдельного праймера различают двухэтапные самопротравливающие и одноэтапные двухкомпонентные самопротравливающие адгезивы. Последнее поколение включает одноэтапные однокомпонентные самопротравливающие адгезивы (например, Adhese Universal).

Одноэтапные однокомпонентные самопротравливающие адгезивы (например, Adhese Universal) являются единственными доступными системами «все в одном»: кондиционирование, грунтовка и нанесение выполняются за один этап благодаря сложной рецептуре – Click. Связь. Сделанный.

Эти универсальные клеевые системы намного проще в использовании, поскольку они не требуют предварительного смешивания или нанесения в несколько этапов. Подобные простые системы экономят время и снижают вероятность обработки ошибок. Кроме того, они снижают риск послеоперационной чувствительности, так как процесс самопротравливания достаточно щадящий.

Основным преимуществом техники самопротравливания является одновременное кондиционирование и инфильтрация тканей зуба. Этот метод упрощает и сокращает процедуру склеивания. Он прост в использовании, менее чувствителен к технике и дает надежные результаты склеивания.

Click and bond: универсальная система «все в одном»

Самопротравливающий клей, состоящий из праймера и адгезива в одном материале, известен как система «все в одном». Только один компонент отвечает за операции травления, грунтовки и склеивания. Адгез Универсал является одним из таких продуктов. Эта универсальная адгезивная система способна создавать прочную связь с широким спектром реставрационных материалов благодаря своему сложному составу. Адгез Универсал обладает как гидрофильными, так и гидрофобными свойствами. В результате получается однородный и стабильный пленочный слой, который выдерживает любую технику. В то же время Adhese Universal создает прочную связь с эмалью и дентином, независимо от используемого протокола протравливания (протравливание и промывание, самопротравливание, селективное протравливание эмали). Адгез Универсал оптимально смачивает дентин и эмаль. Он проникает в дентинные канальцы и герметизирует их, тем самым эффективно снижая риск послеоперационной чувствительности.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *